Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и образование"

[3-4 ноември 2017 г.]

Вашите въпроси и заявки изпращайте на електронен адрес:

 

Телефон:

      054/ 830 495 / вътр. 258 и 263
     
 

Карта:

  Уголеми картата