Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и туризъм"

[23-24 ноември 2018]