Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и туризъм"

[23-24 ноември 2018]

Уважаеми колеги,

Aкадемичният състав на катедра „География, регионално развитие и туризъм” при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Ви кани да вземете участие в Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, която ще се проведе от 23 до 24 ноември 2018 година в гр. Шумен.

Надяваме се, конференцията да предостави възможност за обмяна на мнения и опит по важни въпроси от областта на географските науки и образованието.

Бихме искали да поканим за участие и студенти и ученици, като очакваме, че те ще имат възможност да срещнат квалифицирани специалисти и да придобият повече опит в научните изследвания и образованието.

 

СЕКЦИИ

Природна география

Обществена география

Регионално развитие и туризъм

Географско образование

Важни срокове:

  • Краен срок за регистрация на адрес: http://geo.shu.bg/bg/privedstvie.html 30.09.2018г.
  •  
  • Краен срок за заплащане на такса правоучастие: 30.09.2018г.