Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и туризъм"

Уважаеми колеги,

Aкадемичният състав на катедра „География, регионално развитие и туризъм” при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Ви кани да вземете участие в Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, която ще се проведе от 3 до 5 декември 2021 година в гр. Шумен.

Конференцията ще предостави възможност за обмяна на мнения и опит по важни въпроси от областта на географските науки, регионалното развитие и туризма.

Бихме искали да поканим за участие и студенти, и ученици, като очакваме, че те ще имат възможност да се срещнат с квалифицирани специалисти и да придобият повече опит в научните изследвания и в образованието.

 

СЕКЦИИ


Пленарна секция

Актуални аспекти на регионалните изследвания

Природна география

Обществена география и регионално развитие

Туризъм

Географско образование

Студентска и ученическа секция

Важни срокове:

  • Краен срок за изпращане на заявка за участие с резюме на доклада: 31.10.2021 г.
  •  
  • Срок за потвърждаване на заявката: 07.11.2021 г.
  •  
  • Краен срок за плащане на такса правоучастие: 30.11.2021 г.
  •  
  • Краен срок за изпращане на пълния текст на доклада: 30.12.2021 г.

Текстът на докладите изпращайте на e-mail: geo@shu.bg и/или s.stankova@shu.bg