Научна конференция с международно участие


"География, регионално развитие и туризъм"

Уважаеми колеги,

Aкадемичният състав на катедра „География, регионално развитие и туризъм” при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Ви кани да вземете участие в Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, която ще се проведе от 27 до 29 ноември 2020 година в гр. Шумен.

Конференцията ще предостави възможност за обмяна на мнения и опит по важни въпроси от областта на географските науки, регионалното развитие и туризма.

Бихме искали да поканим за участие и студенти, и ученици, като очакваме, че те ще имат възможност да се срещнат с квалифицирани специалисти и да придобият повече опит в научните изследвания и в образованието.

 

СЕКЦИИ

Природна география

Обществена география

Регионално развитие и туризъм

Географско образование

Важни срокове:

  • Краен срок за регистрация и изпращане на резюме на езика на доклада и на английски език : 01.05.2020 г.
  • Срок за потвърждаване на заявката 08.05.2020 г.
  • Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: 30.10.2020 г.
  •  
  • Краен срок за плащане на такса правоучастие 30.10.2020 или в деня на конференцията

Заявките за регистрация изпращайте на e-mail: geo@shu.bg и/или s.stankova@shu.bg